AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Przejdź do treści

XXXVI Walne Zgromadzenie Członków AZM - Sprawozdawcze

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)
Opublikowane według w AZM · 19 Marzec 2019
Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego niniejszym zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2019 roku (niedziela) o godzinie 10:00 (termin drugi 10:15 w tym samym dniu) odbędzie się w sali szkoleniowej AZM na lotnisku w Lubinie Zwyczajne Sprawozdawcze XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Sprawozdawczego XXXVI Walnego Zgromadzenia (WZ) Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM).
2. Uczczenie minutą ciszy tych, którzy odeszli od nas w ubiegłym roku.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZ.
4. Wybór Przewodniczącego Prezydium WZ i pozostałych członków Prezydium WZ.
5. Stwierdzenie przez Prezydium ważności WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej WZ oraz Komisji Uchwał i Wniosków WZ.
7. Dyskusja nad porządkiem obrad WZ (część merytoryczna) i przyjęcie porządku obrad WZ.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu AZM za 2018 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej AZM za 2018 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności AZM jako OPP za 2018 rok.
12. Dyskusja nad ww. sprawozdaniami i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.
13. Przedstawienie bieżącej sytuacji funkcjonalnej i finansowej AZM.
14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków WZ i głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie WZ.
15. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie WZ.

W imieniu Zarządu AZM
Andrzej Onitsch


Wróć do spisu treści